Hamlets begär - om Lacans sjätte seminarium

30 september 2015

Arr: Göteborgs Förening för Filosofi och Psykoanalys

Pawel Dybel, professor i filosofi vid Warszawas universitet, i samtal med Hjalmar Falk, fil.dr. i idé- och lärdomshistoria, om Lacans läsning av Hamlet. Onsdag 30 september kl 18:30 Entré: 100 kr.