Hannah Arendt och revolutionen

16 september 2022, kl: 18:00

Arr: Ord&Bild

Tidskriften Ord&Bild bjuder in till kritikersamtal om filosofen Hannah Arendt och hennes bok Om revolutionen.
I Om revolutionen söker Arendt en revolutionens politiska teori genom en närstudie av den franska och amerikanska revolutionen. Först utgiven 1963 finns den sedan 2021 i svensk översättning av Henrik Gundenäs på Bokförlaget Daidalos.

Hur förstår Hannah Arendt revolutionsbegreppet och de revolutioner som behandlas i boken? Och hur bör Om revolutionen– som är ett verk fullt av motsägelser – förstås i relation till Arendts filosofi i stort? Det är frågor vi kommer att diskutera under kvällen.

I samtalet deltar Maria Johansen, idéhistoriker vid Göteborgs universitet, som i kommande nummer av Ord&Bild recenserar den svenska utgåvan av Om revolutionen, och Nik Ruth Persson, översättare och författare till boken Hannah Arendts 1940-tal. Samtalet modereras av Ann Ighe, en av Ord&Bilds två redaktörer.
Fri entré, ingen föranmälan behövs.Dryck och lättare förtäring kommer att finnas på plats.
Samtalet en del av ”Ord på scen” en serie publika samtal med utgångspunkt i tidskriften Ord&Bild kritiktexter. Läs mer om de andra samtalen här.