Foto Karin Blomquist | HÄR, NU #2 – nedslag i svensk samtidspoesi