HÄR, NU - nedslag i den svenska samtidspoesin

17 september 2015

Arr: Göteborgs Litteraturhus

Göteborgs Litteraturhus läser ny svensk poesi / Göteborgs Litteraturhus har följt sommarens debatt om den nya svenska poesins problem / Göteborgs Litteraturhus menar att den nya svenska poesin inte bör ha några problem att nå läsarna / Göteborgs Litteraturhus är tagen av rikedomen, vildheten, diversiteten, ilskan, känsligheten, intelligensen, djupet och det graciösa i den nya svenska poesin / Göteborgs Litteraturhus vill vara en plattform för rikedomen, vildheten, diversiteten, ilskan, känsligheten, intelligensen, djupet och det graciösa i den nya svenska poesin / Göteborgs Litteraturhus kommer att göra återkommande nedslag i den nya svenska poesin / Det första nedslaget Göteborgs Litteraturhus gör sker den 17:e september 2015 / följande poeter läser:

Ahmad Alsoure
David Väyrynen
Hanna Riisager
Petra Mölstad
Tone Schunnesson

Introducerar poetarna gör Jesper Brygger, författare, översättare och konstnärlig ledare Göteborgs Litteraturhus, tillsammans med Helena Fagertun, författare, översättare och ordförande i föreningen och förlaget Autor.

Dörrarna öppnas kl 19, läsningarna börjar 19:20.

Detta är det första arrangemanget i en programserie som tar sin utgångspunkt i samtida svensk och dansk poesi.