Hundra år i Göteborg: Medicinen, människorna, vården

03 oktober 2022, kl: 18:00

Arr: Hundra år i Göteborg

Boksamtal kl. 18.00 mellan medicinhistorikerna Kerstin Hulter Åsberg, Uppsala, och Gudrun Nyberg med utgångspunkt från Medicinen, människorna vården, som beskriver den enorma utveckling medicinen genomgått sedan 1900-talets början i västvärlden, Sverige och Göteborg. Vi talar bland annat om kampen mot tuberkulos, barnafödande, riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom och intensivvård.