Hundra år sedan ryska revolutionen

08 november 2017

Arr: Tidskriftsverkstan Väst

Bokpresentation: Paul Le Blanc, professor i historia, talar om oktoberrevolutionen som kom att sätta sin prägel på hela 1900-talet. Om processen som ledde fram till revolutionen och om dess framgångar och bakslag.

 

Paul Le Blanc är professor vid La Roche College i USA och författare till internationellt kända arbeten om arbetarrörelsen och socialistiska rörelser. Bland hans arbeten finns Lenin and the revolutionary party (1990) From Marx to Gramsci (1996) och Leon Trotsky (2015). Presentationen görs på engelska men tolkas till svenska (vid behov).

Den nyutgivna Den ryska arbetarrevolutionen – där Le Blanc medverkar – utgör huvudakten i presentationen, men även andra böcker från Bokförläggarna Röda Rummet presenteras.

 

Onsdagen den 8 november kl 18.30. Välkommen!

 


Arr. Tidskriften Röda rummet, Bokförläggarna Röda Rummet & Tidskriftsverkstan i Väst