Hur tar vi litteraturstaden Göteborg in i framtiden?

24 januari 2023, kl: 18:30

Arr: Göteborgs Litteraturhus & Författarcentrum Väst

Drygt ett år har gått sedan Göteborg blev utsedd till en UNESCO-city of literature. ”Med gemensam kraft och en internationell utnämning stärker vi Göteborg och Västsverige som en plats där det är gott att vara och bli läsare och författare” står att läsa på Litteraturstaden Göteborgs hemsida. Men frågan är hur lokala och regionala kulturpolitiker vill arbeta för att lyfta litteraturområdet och stärka författarnas arbetsvillkor? Hur förbättra möjligheterna till försörjning och konstnärlig utveckling inom litteraturens fält? Vad behöver författarna och på vilket sätt kan vi jobba tillsammans för att värna litteraturen? Hur tar vi Litteraturstaden Göteborg in i framtiden?

Medverkande: Blerta Hoti (S) ansvarigt kommunalråd för kulturfrågor Göteborgs stad, Alex Bergström (S) ordförande Kulturnämnden Västra Götalandsregionen, Hanna Jedvik ordförande Författarcentrum Väst och Mattias Hagberg, författare, festivalarrangör och lärare i litterär gestaltning vid HDK-Valand. Samtalsledare: Olav Fumarola Unsgaard, Göteborgs Litteraturhus.

Publiken är varmt välkommen att ställa frågor!