I hjärtat av Europa: Litteratur om flöden, floder och migration i dagens Tyskland

27 oktober 2021, kl: 19:00

Arr: Dixikon, CERGU & Göteborgs Litteraturhus

Varför vänder sig författare med erfarenheter av migration och flerspråkighet just mot floden som en modell för att skildra jaget och dess historia? Hur kan man berätta om migration och andra rörelser över gränser? Och vilken betydelse har dessa berättelser inom det samtida tyska och europeiska litteraturlandskapet? Utifrån Yoko Tawadas roman Schwager in Bordeaux (Svåger i Bordeaux, 2008) och Sasa Stanisic självbiografiska verk Herkunft (Härkomst, 2018) diskuterar en forskarpanel bestående av Linda Karlsson Hammarfelt (docent i tyska), Annika Lindberg (fil.dr i sociologi) och Claes-Göran Alvstam (professor emeritus i ekonomisk geografi) sambandet mellan floder/vattenflöden, migration och litteratur.

Samtalet är det första i en serie som anordnas i samarbete mellan Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet (CERGU), kulturtidskriften Dixikon och Göteborgs Litteraturhus.