4F94A2D6-E761-4943-8E83-4592161AE104 | I metaforernas landskap. Om livet, döden och kärleken