Icke-antropocentrism, Donna Haraways cyborg och den spekulativa vändningen

18 maj 2016

Arr: Göteborgs förening för psykoanalys och filosofi

Teknik – bortom optimism och misstro
– en föreläsningsserie i tre delar

Under de senaste tio åren har delar av den samtida filosofin närmats sig frågan om det icke-antropocentriska på ett nytt och spekulativt sätt. Hur kan vi förstå Donna Haraways mångåriga tänkande kring relationen mellan begrepp som människa, djur och teknologi i ljuset av denna trend?

Med Fredrik Svensk, kritiker och lärare vid bland annat Valands konsthögskola.

Kl 18.30
Fritt inträde


Tekniken kan ses som ett bevis på människans överlägsna förmågor och makt att betvinga naturen. Samtidigt förknippas den med atombomben och med apokalyptiska hot om människans undergång. Den filosofiska utmaningen i att närma sig tekniken ligger i att röra sig bortom dessa ytterligheter av optimism och misstro. Vad är teknik egentligen och hur kan vi förstå dess relation till människan och vår värld? Elden, skriften, teleskopet, järnvägen, datorn, skall dessa tekniska fenomen främst förstås som redskap och hjälpmedel genom vilka vi förverkligar våra drömmar, eller är det snarare tvärtom: att tekniken orsakar våra begär?

Läs mer om Göteborgs förening för psykoanalys och filosofi HÄR