litteratur död | ”Ingenting jag säger är bara bilder” – uppläsning med Litterär gestaltning