Introduktion till filantropi och fundraising

20 april 2023, kl: 10:00

Arr: Föreningen Lagerhuset och Göteborgs Litteraturhus

Filantropi kan sägas vara på frammarsch i Sverige. Vi ser en ökande trend i privata donationer från privatpersoner och privata stiftelser för att finansiera olika initiativ bland icke vinstdrivande organisationer, exempelvis universitet, ideella organisationer och inom kultursektorn.

Brakeley Nordic är i uppstartsfasen med att utveckla en modell med anpassade verktyg och metoder för aktörer från det fria kulturlivet och för hur de kan arbeta strukturerat med att attrahera filantropiskt stöd till sina verksamheter. Målet med projektet är att sprida kunskaperna brett inom kultursektorn till intresserade parter. Projektet löper 2023–2025 och
finansieras av Kulturbryggan.

Henric Nummi-Södergren från Brakeley ger under detta tillfälle en introduktion till filantropi och fundraising. Han kommer även att berätta mer om det aktuella projektet och visa på vilka möjligheter det finns att delta i fördjupande kurser och andra aktiviteter framöver.

 

 


Arrangeras inom ramen för projektet ”Publicistisk verksamhet i förändring” med stöd av Västra Götalandsregionen och i samarbete med Göteborgs Litteraturhus och Nätverkstan.