carola | Jag har tänkt mycket på oss och våra utmattade kroppar

Carola Ankarborg.