Judiska salongen: Karin Brygger & Ivar Frischer

23 januari 2020

Arr: Judiska salongen

Judiska salongen presenterar: Karin Brygger & Ivar Frischer. Ett samtal om litterärt minnesarbete efter förintelsen

Karin Brygger och Ivar Frischer kom i december 2019 med två litterära verk som söker en förälders öde före, under och efter Förintelsen: essän Estera och dess systerbok, diktsamlingen Stationer. Verken gräver fram ny kunskap om både ett livsöde såväl som om de mörkaste kapitlen i nyare europeisk historia.

Samtalet utgår från dessa två verk, deras tillkomst och de utmaningar arkiv- och minnesarbete möter när tystnaden är den förhärskande biografin. Samtalet leds av Per Magnus Johansson, psykoanalytiker och idéhistoriker. Heather Levenstein och Ruth Pergament spelar viola och piano.

 

Den 23 januari 2020, kl. 19.30-21.00
Fri entré – välkomna!