KarinoIvar | Judiska salongen: Karin Brygger & Ivar Frischer