Jungföreningens poesicirkel

09 mars 2020

Arr: C G Jungföreningen i Göteborg

Tid kl 14.30-17.30
Fri entré

POESI-CIRKEL

Poesicirkel pågår på Litteraturhuset måndagar 15-17 varannan vecka. Deltagarna tar med en dikt som de vill dela med sig, uppleva tillsammans med och associera kring med de övriga deltagarna. Har man ingen dikt med sig går det bra ändå att deltaga. Det kan vara en dikt av en känd eller okänd poet eller en dikt man har skrivit själv. Gruppen är öppen så nya medlemmar kunde ansluta sig när de så önskar.

Arbetsgången vid mötena kan vara så här. Gruppen väljer ut i vilken ordning som medtagna dikterna ska tas upp. Den som tagit med dikten läser upp den högt. Alla begrundar den och finns papperskopior på dikten delas dessa ut annars om dikten är kort dikteras den och skrives ner av deltagarna. Alternativt kan dikten ha skickats in tidigare via gruppens mailforum. Sen läses dikten högt igen, gärna av en annan i gruppen. Sen berättar man för varandra vilka upplevelser, tankar och känslor, man fått av dikten och vilka associationer den ger. Ibland kan dikterna ha anknytning till C. G. Jungs begrepp och tankegångar inom analytisk psykologi och då tar vi upp detta. När den som tagit med sig dikten känner sig nöjd med reflektionerna går vi till nästa dikt. Mitt i poesipasset fixar vi så att vi tillsammans dricker kaffe och äter fralla.

Poesicirkeln arrangeras av C G Jungföreningen i Göteborg.

Datum i vår är 13/1 , 27/1, 10/2, 24/2, 9/3
med poesidag lördag 14/3 kl 14-16.30
Mer information och kontaktuppgifter finns på hemsidan:
www.jungstiftelsen.org