Staden & Staden_omslagsbild | Kanon enligt Pär Thörn del 2: