9789197601429_200x_skaneradio_haftad | Kanon enligt Pär Thörn 3