Kanon enligt Pär Thörn: Om Jörgen Gassilewskis roman Göteborgshändelserna

10 oktober 2019

Arr: Göteborgs Litteraturhus

Tid 19.00. Fri entré

Romanen Göteborgshändelserna utkom 2006 och nominerades till Augustpriset. Här närmar sig Gassilewski kravallerna och protesterna i samband med EU-toppmötet i Göteborg 2001. Gassilewski läser ur romanen och diskuterar om montage, humor, dokumentarism och politik.

KANON ENLIGT PÄR THÖRN är en serie framträdanden och samtal utifrån ett antal litterära verk som väljs ut av den experimentella poeten och mångsidiga konstnären Pär Thörn. Verken rör sig om alltifrån väldigt välkända till obskyra och underjordiska.
Längd ungefär en timme.

Foto av Jörgen Gassilewski: Caroline Andersson

Med stöd av Göteborgs stads kulturförvaltning, projektstöd PRONTO