foto efter fallolycka i Berlin | Kanon enligt Pär Thörn