Kärlekens ödeland & begärets dolda figurationer

23 november 2017

Arr: Textival /När våra läppar talar tillsammans

I essäboken Tankebilder (1898), skriver Ellen Key: ”Först när kvinnorna börja tala sanning, ska litteraturen allsidigt belysa de ännu okända djupen av kvinnans erotiska temperament.” Att som kvinna under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet skriva om kärlek och erotik var ett oerhört risktagande. Kvinnors erfarenheter ansågs inte ha med de sköna konsterna att göra. De blev förlöjligade, nedtystade och osynliggjorda av den manliga kritikerkåren och akademin. Ändå visar senare tids forskning att det finns gott om exempel på att det skrevs om både kärlek och erotik av och mellan kvinnor.

Inom ramen för programserien När våra läppar talar tillsammans bjuder Textival in till ett samtal om hur kärlek och begär skrivits fram i den äldre litteraturen och om vilka strategier som tillämpats för att skriva om det som varit förbjudet. Det blir ett samtal om kärlekens ödeland, erotisk språkförbistring, perversioner och queera läckage.

 

Medverkar gör Eva Borgström och Tiina Rosenberg. Samtalsledare: Nino Mick.

Torsdag 23 november 18:00-20:00, Göteborgs Litteraturhus

 

MEDVERKANDE:

EVA BORGSTRÖM är professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs Universitet och ären av den svenska queerforskningens pionjärer. Hon har bland annat skrivit om drottning Kristina, romantikens kvinnobilder, om några av det svenska 1800-talets stora romanförfattare och om tvärvetenskaplig genusforskning. Hon har bedrivit ett flerårigt forskningsprojekt om kärlek mellan kvinnor som motiv i svensk litteratur 1830–1935 som resulterat i publikationerna: Kärlekshistoria: begär mellan kvinnor i 1800-talets litteratur (1998) och Berättelser om det förbjudna – Begär mellan kvinnor i svensk litteratur 1900–1935 (2016).

TIINA ROSENBERG är professor i teatervetenskap vid Stockholms Universitet. Rosenbergs forskningsområden omfattar feministisk teater och teori, performance studies, genusvetenskap, queerstudier och kritisk teori. Rosenbergs böcker inkluderar Byxbegär (2000), Queerfeministisk agenda (2002), Besvärliga människor. Teatersamtal med Suzanne Osten (2004), L–ordet. Vart tog alla lesbiska vägen? (2006), Bögarnas Zarah: diva, ikon, kult (2009), Ilska, hopp och solidaritet. Med feministisk scenkonst in i framtiden (2012) och Arvot mekin ansaitsemme: kansakunta, demokratia ja tasa-arvo (”Vi har de värderingar vi förtjänar: nation, demokrati och jämställdhet”, 2014), Don’t Be Quiet, Start a Riot. Essays on Feminism and Performance (2016). Rosenberg är redaktör för Könet brinner. Judith Butlers texter i urval (2005) och Genus ogjort (2006). Nino Mick född 1990, är poet, estradpoet och svensk mästare i Poetry Slam. Hen bor och verkar i Göteborg.

NINO MICK har medverkat i flera scenkonstföreställningar bland andra Marshmallowbarnen och Dysphoria. Våren 2018 debuterar Nino Mick i bokform. https://www.facebook.com/events/119377482081186/