Klubb Söndag: Feministiska läsningar

06 mars 2016

Arr: Göteborgs Litteraturhus

Klubb Söndag laddar inför Internationella Kvinnodagen genom feministiska litteraturläsningar på olika teman. Samtalet spelas in live av podcasten HumPod!

 

HUMPOD
HumPod är en podcast av och med Matilda Amundsen Bergström, Tania Kaveh och Meri Alarcón, som alla är studenter på Institutionen för litteraturvetenskap, idéhistoria och religion på Göteborgs Universitet. HumPod presenterar, tillgängliggör och diskuterar den forskning och undervisning som bedrivs inom humaniora i allmänhet och på institutionen i synnerhet. Läs mer om HumPod HÄR

Författarskap som kommer tas upp på söndag är:
Christine de Pizan (1364-1430, Frankrike), Gloria Anzaldúa (1942-2004, Mexico/USA), Toni Morrison (född 1931,USA), Doris Lessing och Nadime Gordimer (1919-2013/ 1929-2014, från Zimbabwe och Sydafrika), Sei Shonagon (966-1017, Japan) samt Sara Ahmed (född 1969, Australien).

Samtalet utgår från dessa sju författarskap från olika tider och platser. Flera centrala teman inom feministisk litteraturläsning knyts till författarskapen: litterär kanon, självbiografiskt skrivande och livserfarenheter, rasism och historieskrivning, litterära priser och litterär status, kvinnliga författares miljöer och genrer samt postkoloniala och feministiska strategier för att skriva.

Kl 16.00

 

Som vanligt kommer det finnas fika till självkostnadspris.
Fri entre.

Välkomna!

 

Se även Klubb Söndags Facebooksida


KLUBB SÖNDAG är en ny scen, ett litteraturkafé på Göteborgs Litteraturhus. Vi från Klubb Söndag vill ge rum åt nya röster på den göteborgska litteraturscenen. Därför startar vi ett litteraturkafé varje söndag eftermiddag.

Med fokus på blandade uttryck och en hög ambitionsnivå vill vi med Klubb Söndag vara med och skapa en scen och ett sammanhang för etablerade och icke-etablerade litterära utövare och arrangörer. Här har du möjlighet att få testa, utmana och utforma litteraturens sceniska möjligheter på stadens nya, centrala rum för litteratur