klubb_sondag_m_duras | Klubb Söndag: Marguerite Duras ”Att skriva”