Flyttar till hösten: Konferens för skandinaviska litteraturhus

23 april 2020

Arr: Göteborgs Litteraturhus

Konferensen flyttar till hösten – nya datum är 12-13 november 2020.

* * *

En konferens som samlar fristående litteraturhus i Skandinavien och andra litterära verksamheter som skulle vilja starta upp ett.

Denna konferens är för dig som arbetar på ett fristående litteraturhus i Skandinavien, eller som är på väg att starta upp ett.

Avgift 500 SEK

Länk till anmälan

LADDA NER PROGRAMMET

PROGRAM 23–24 april

TORSDAG 23 april

13.00
Incheckning med kaffe

13.30
Välkommen och tandempresentation

Sofia Gräsberg, verksamhetsledare Göteborgs Litteraturhus och Victor Estby, verksamhetsledare Bokdagar i Dalsland och Nordiska litteraturhuset i Åmål.

14.00
Runda 1 – förväntningar?
Eftersom den här konferensen delvis utgår från en stark tradition av folkbildning som till stora delar är gemensam för de tre skandinaviska länderna, så kommer vi under dessa två dagar använda oss av den kanske mest välkända formen av alla vad gäller folkbildningens rum och kunskapsbildande tradition: rundan.

Detta sker i all enkelhet genom att deltagarna bjuds in att i tur och ordning får presentera sig och sin verksamhet utifrån ett par avgränsade frågor med syftet att skapa en gemensam utgångspunkt för kunskapsutbyte, vidare samtal och fördjupning.

I den första rundan vill vi helt enkelt veta vad ni som kommit förväntar er av den här konferensen? Vilka frågor och förhoppningar ni kommer hit med och vad ni vill få med er när ni åker tillbaka?

15.00
Kaffe + kaka

15.15
Caroline Löher – The Umbrella Brand of Literaturhaus

Keynote presentation by Carolin Löher, who recently defended her doctoral thesis Dachmarke Literatur – Die Literaturvermittlungsinstitution Literaturhaus in Deutschland und Skandinavien (The Umbrella brand of Literature. Houses of Literature in Germany and Scandinavia), which will soon be published.

How does different houses of literature portray themselves in the physical and digital realm, and what does these presentations tell us about contemporary literature and today’s literary dissemination? By using archive material, comparing and analyzing information and programme presentations from selected houses of literature in Germany (Berlin, Hamburg, Frankfurt, Göttingen) and Scandinavia (Copenhagen, Oslo, Bergen, Göteborg) this study provides some answers to these questions. The study offers a wide-ranging perspective of the Literaturhaus/Litteraturhuset in its entanglement with literary mediation, cultural politics and various interests of the book-market, creating insights into the history of the Literaturhaus as an institution.

Carolin Löher studied Scandinavian Studies, Modern German Literature and Business Administration in Freiburg and Reykjavík. For more than ten years she has been involved regularly in literary events primarily with and for a young audience. Between 2013 and 2016 she was a member of the Research Training Group “Literature and literary dissemination in the digital age” at the University of Göttingen. Since 2016 she is responsible for press and public relations at Literaturhaus Hamburg.

16.00

Jesper Eng, ordförande i styrelsen för ideella föreningen Göteborgs Litteraturhus, modererar ett samtal med Caroline Löher och konferensdeltagarna.

Samtalet sker primärt på engelska.

16.45 Paus

17.00
Runda två: vem och vilka är viktiga för oss, och vilka är vi viktiga för?
Presentera er verksamhet genom att beskriva vilka samarbeten och relationer som är viktiga för den. På vilka sätt är våra verksamheter och litteraturhus förankrade i städerna eller orterna vi verkar på? Vilka andra sammanhang eller partners är viktiga för att er verksamhet ska fungera och utvecklas?

18.00
Gemensam middag
Maten kommer levererad, vi ställer i ordning lokalen tillsammans och gör det trevligt.

19.30

Boule och pastis (för de som vill)!

 

FREDAG 24 APRIL
9.00 Kaffe

9.15
Sammanfattning av föregående dag och presentation av dagens program.

9.30
En Grand tour till Nordeuropas litteraturhus

I Jönköpings län har två hus med litterär prägel och en barnbokskonferens vuxit fram sedan 2014: Jönköpings litteraturhus, Kultivera litteraturcentrum i Tranås och SmåBUS. I syfte att skapa kunskap om hur litteraturhus kan drivas med framgång har de under ett års tid rest runt och besökt och samtalat med litteraturhus i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Belgien och Frankrike. Här reflekterar de över arbetet och ger oss några tidiga resultat och slutsatser, vilka kommer utvecklas och bearbetas för att publiceras i bokform längre fram.

Peter Nyberg, utvecklare litteratur, Region Jönköpings län, Colm Ó Ciarnáin, Kultivera i Tranås, Camilla Mollung, Jönköpings Litteraturhus, Joke Guns, SmåBUS Internationell Barnbokskonferens

10.30 Tid för frågor och diskussion.

11.00 Paus

11.15
Runda tre: Varför just litteraturhus?

Varför är det viktigt att ha ett hus för litteratur? På vilka sätt spelar det roll vad som tar plats i litteraturhuset eller i din verksamhet? Har det litteraturhuset du jobbar på/ din verksamhet någon särskild litterär profil eller inriktning? Vad tar ni fasta på när ni utvecklar er verksamhet?

13.00 Lunch på restaurang Schnitzelplatz (ligger runt hörnet)

14.00
Presentation av och inbjudan till formandet av ett nätverk för nordiska litteraturhus 

Med Anna Holmgaard, Litteraturhuset Svendborg, Roy Conradi Andersen, Litteraturhuset i Fredrikstad och Sofia Gräsberg, Göteborgs Litteraturhus

14.30
En avslutande runda
Vad tar vi med oss, fick vi med det vi hoppades, hände något oväntat, har vi lärt oss något?

15.30
Tack och adjö – för nu.