Kontext/distribution

02 december 2021, kl: 14:00

Arr: Kritikerlabbet

Föreläsningar med Ioana Leca, Karl Palmås, Maja Hammarén, Rasmus Fleischer

 

De som jobbar med konst och kultur får ofta anledning att tala om distribution. Mest av allt när den fallerar: signalfelet på tågnätet kommer nog innebära en rejäl försening, försändelsen tappades bort, budskapet nådde inte fram. I den kritiska offentligheten kämpar tidningar, tidskrifter, poddar och allehanda digitala publiceringspraktiker med att skapa och hålla kvar sin publik, i ett medielandskap som lyder både under centralstyrda algoritmer och ett ihopkopplande som till synes inlemmar alla våra aktiviteter och uttryck i det helt distribuerade nätverket oöverskådlighet.

Finländska Kritikbyrån, norska Tekstallmeningen och svenska Kritiklabbet har under 2021 försökt fundera tillsammans på hur den kritiska utsagan kan nå ut, nå fram och in i dagens medielandskap. Under denna träff, projektets tredje nedslag, vidgar vi frågan. Vi har bjudit in fyra gäster och bett dem att tala om distribution i förhållande till kontext i deras praktik och tanke. Fyra perspektiv som möts i ett tillfälligt och öppet nätverk.

Föreläser om kontext/distribution gör Ioana Leca, konstnärlig ledare Göteborg International Biennial for Contemporary Art, Karl Palmås, docent i teknikens ekonomi och organisation vid Chalmers, Maja Hammarén, konstnär och redaktör, samt Rasmus Fleischer, författare och forskare vid institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer vid Stockholms universitet.

Körschema 2/12:
14:00 Axel Andersson och Magnus William-Olsson från Kritiklabbet hälsar välkomna
14:15 Ioana Leca, föreläsning (på engelska) & frågor
15:15 Karl Palmås, föreläsning & frågor
16:15 Paus
16: 45 Maja Hammarén, föreläsning & frågor
17:45 Rasmus Fleischer, föreläsning & frågor
18:45-19:00 Avslutande ord från Axel Andersson och Magnus William-Olsson

VÄLKOMNA