Kritik av underdogmetafysiken. Författarsamtal med Johan Söderberg

07 maj 2024, kl: 18:00

Arr: Tjänstemännens socialdemokratiska förening

Välkommen på föreläsning och diskussion med Tjänstemännens socialdemokratiska förening på Göteborgs Litteraturhus!

I sin idéhistoriska essä Kritik av underdogmetafysiken (2022) spårar Johan Söderberg källorna till kulturkriget i den offentliga debatten tillbaka till vänsterns interna uppgörelse med arbetarrörelsen och marxismen. Som ett led i denna uppgörelse orienterade sig vänstern mot identitetskamper och mångkultur. Boken analyserar idéutvecklingen inom vänstern mot bakgrund av det nyliberala systemskiftet som ägde rum vid samma tid. Av särskilt intresse för studien är hur nyliberala tänkare som Ludwig von Mises och Friedrich von Hayek har resonerat kring nationellt självbestämmande, minoritetsrättigheter och migration när de besvarat frågan hur privategendomen kan säkerställas mot ingrepp från den röstberättigade majoritetsbefolkningen.

Johan Söderberg är docent i vetenskapsteori vid institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori på Göteborgs universitet. Han intresserar sig för kunskapens produktionsvillkor med särskild tonvikt på gränsdragningen mellan ideologi och vetenskap. Tidigare har han studerat alternativ teknikutveckling bland hackers och droganvändare. Han är biträdande redaktör för tidskriften Science as Culture. Utöver den här boken är han aktuell med Resistance to the Current: Dialectics of Hacking (MIT Press, 2022), samförfattad med Maxigas.

Foto: Privat / Celanders förlag