de kommer att drunkna | Kritikersalongen läser: De kommer att drunkna i sina mödrars tårar