foto novellix | Kritikersalongen läser: Jag går och lever

Foto Leif Holmstrand (Novelllix)