Kulturellt kaos - 39 röster om kulturen idag

18 maj 2018

Arr: Nätverkstan/Kulturverkstan

Välkomna till Kulturverkstans slutseminarier 14-18 maj!

Kulturverkstans studenter bjuder in till fem dagars öppna seminarier på Litteraturhuset i Göteborg. Med 39 olika röster om kulturen idag skapar vi ett kulturellt kaos med plats för massa frågor och kanske ett fåtal svar.

Våra öppna seminarier syftar till att lyfta en fråga, ett ämne eller ett problem som vi finner intressant utifrån rollen som kulturprojektledare. Alla som vill bjuds in för att lyssna, ta del av och samtala kring frågor om konst och kultur. Vi vänder oss till dig som är intresserad av kulturlivet i stort eller en fråga som någon av studenterna lyfter.

Se programmet nedan eller i länkad pdf!

Kulturverkstan är en tvåårig yrkesutbildning i internationell kulturprojektledning. Utbildningen vänder sig till möjliggörare och kulturutövare – musiker, skådespelare, författare, filmare och bildkonstnärer – men också till människor med akademisk eller annan bakgrund som vill förverkliga idéer i praktiska kulturprojekt. Målet med Kulturverkstan är att deltagarna ska gå ut i kulturarbetslivet med initiativförmågan och kunskapen att förverkliga idéer och genomföra projekt som påverkar samhället, våra tankar och världen.


 

Fredag 18/5

09.00-09.30 Vi är varandras arbetsmiljö – Eget ansvar för sig själv och andra
Ebba Malander

Vad är egentligen god arbetsmiljö och hur ser vi till att den uppstår? Ebba Malander resonerar tillsammans med en gäst om hur goda förutsättningar för arbete kan skapas.

09.45-10.15 Hållbarhet som sin egen chef
Alexander Åkerblom

En presentation om att skapa en hållbar arbetssituation som sin egen i chef inom kultursektorn

10.30-11.00 Biennal som projektform
Lovisa Ralpher

Ett samtal med Ioana Leca, konstnärlig ledare för Göteborgs internationella konstbiennal, för att undersöka biennalformens möjligheter och begränsningar i svensk och internationell kontext.

11.15-11.45 Varför ändra ett vinnande koncept?
Sofie Eklund

Ett undersökande seminarium kring för- och nackdelar vid förändring av väletablerade evenemang och hur förändringsprocesser tas emot i organisationer.

13.00-13.30 Böjd men inte bruten – Vad innebär det att verka som konstnär?
Sanna Brantestad

Frilansande konstnärer och kulturarbetare har mycket sämre arbetsvillkor än genomsnittliga befolkningen, men vilka konsekvenser har det för konst och kulturen? På vems bekostnad?

13.45-14.15 Kan en göra allt själv?
Karl Kaardal

En presentation om DIY (Do It Yourself) med fokus på Göteborgs musikscen. Begreppet benas ut och diskuteras utifrån olika perspektiv.

14.30-15.00 Erfarenheter genom internationella utbyten
Kyoko Matsumoto

Därför är internationella utbyten viktiga för den lokala kulturen – ett samtal med Ylva Gustafsson, regionutvecklare kultur, VGR.