Kulturens korsvägar

15 december 2017

Arr: Redaktionell praktik, Göteborgs universitet

– litteratur, makt och motstånd

 

Vad var det som hände i Göteborg under den sista veckan i september? En rasistisk tidskrift fick inträde på Bok- och Biblioteksmässan, nya scener för litteratur anordnades runt om i staden, och de debatter som fördes gav upphov till olika motståndsrörelser. Hur går vi vidare nu? Tillsammans med våra gäster Sofia Gräsberg, Mikael Löfgren och Adrian Perera kommer vi att diskutera framtidsprognosen för Göteborgs litterära scener.

 

De kulturella rummen har i alla tider varit platser för att drömma om en ideal värld och göra motstånd mot förtryck. Men de har också kommit att bli arenor för förtryck och maktutövning.  Ett exempel på det är höstens Bok- och Biblioteksmässa, där Nya Tiders närvaro fick både deltagare och besökare att uppleva otrygghet. Rum som ska vara öppna för alla är därför inte allinkluderande. Vad får det för konsekvenser? Och varför blir just de kulturella rummen en tacksam plattform för både förtryck och motstånd?

Bok- och Biblioteksmässans ledning har beslutat att Nya Tider inte är välkomna på 2018 års mässa, med motiveringen att tidskriftens deltagande tar fokus från mässans egentliga innehåll. I år gav deras närvaro på mässan mycket riktigt upphov till många diskussioner, och debatten kom att handla om annat än litteratur. Samtidigt etablerades ett tydligt motstånd, med antifascistiska scenframträdanden, motdemonstrationer och nya litterära scener. När de litterära rummen används av aktörer vars främsta syfte är att sprida fascistisk propaganda sker något med själva utrymmet. Litteraturen blir sekundär i relation till de rörelser som skapas. Riskerar den politiska rörelse som initierats i och med årets debatt att blekna i och med att Nya Tider inte får ställa ut nästa år?

Under denna kväll på Göteborgs Litteraturhus står frågor om litteratur, makt och motstånd i centrum. Hur ser framtiden ut för Göteborg som litterär arena? Vad sker med de evenemang som etablerades till följd av Nya Tiders närvaro på Bok- och Biblioteksmässan? Hur förändras förutsättningarna för nästa års evenemang när Nya Tider inte längre får delta? Vilket ansvar och vilken makt har olika aktörer framöver?

Vi kommer att samtala om det som har hänt och diskutera hur vi tar oss vidare. Inbjudna gäster är Sofia Gräsberg, verksamhetsledare på Göteborgs Litteraturhus och ansvarig för Scener & Samtal, Mikael Löfgren, journalist och redaktör för Ska man tala med nazister?, och journalisten och poeten Adrian Perera, aktuell med diktverket White Monkey.

 

Fredagen den 15/12 kl 18- ca 21. Välkomna!