Kulturpropaganda! Kulturverkstans öppna seminarier

16 maj 2017

Arr: Nätverkstan

Skapande, Publik, Pengar, Politik: Kulturverkstans avgångsstudenter bjuder in till fem dagars öppna seminarier måndag den 15/5 till fredag den 19/5 mellan kl 9.00 – 16.00.

Öppna seminarier syftar till att lyfta en fråga, ett ämne eller ett problem som vi finner intressant, utifrån rollen som kulturprojektledare. Frågorna vävs samman i denna seminarieserie där allmänheten bjuds in för att lyssna, ta del av och samtala kring dessa frågor. Vi vänder oss till dig som är intresserad av kulturlivet i stort eller en fråga som någon av studenterna lyfter och till dig som är nyfiken av dig i allmänhet.

Kulturverkstan är en tvåårig yrkesutbildning i internationell kulturprojektledning. Utbildningen vänder sig till möjliggörare och kulturutövare – musiker, skådespelare, författare, filmare och bildkonstnärer – men också till människor med akademisk eller annan bakgrund som vill förverkliga idéer i praktiska kulturprojekt. Målet med Kulturverkstan är att deltagarna ska gå ut i kulturarbetslivet med initiativförmågan och kunskapen att förverkliga idéer och genomföra projekt som påverkar samhället, våra tankar och världen.

Mer info i facebookeventet!