Kulturverkstans öppna seminarier hela veckan!

18 maj 2015

Arr: Kulturverkstan

Hela denna vecka mellan kl 9-15.30 pågår Kulturverkstan öppna seminarier i Göteborgs Litteraturhus. Läs mer här!

https://kv13seminarier.wordpress.com/

Kulturverkstan är en tvåårig yrkesutbildning med inriktning på internationell kulturprojektledning. Årets avgångsklass KV13 bjuder nu in till en veckas öppna seminarier som alla på olika sätt belyser frågor om kultur, kulturlivet eller kulturprojektledning och sträcker sig mellan det lokala till det globala.