Kurs i filosofisk praxis

02 juni 2018

Arr: Filoprax

Välkommen till en två dagars-introduktion i Filosofisk praxis den 2-3 juni!

Under denna helg kommer vi dyka in i dessa tre områden inom filosofisk praxis:

– Filosofera med barn och unga
– Filosofera med vuxna (t ex filosoficafé)
– Enskilda samtal (”att gå till filosofen”)

Under helgen kommer vi mer konkret fokusera på:
* Vad är Filosofisk Praxis? från Sokrates till idag
* Verktyg och perspektiv som tydliggör VAD vi gör när vi ”filosoferar” i dialog
och HUR vi gör det (t ex genom sokratiska frågor)
* Teoretiska perspektiv (fenomenologi, hermeneutik, sokratisk dialog och existensfilosofi)
* Hur filosofera genom att använda estetiska uttryck (t ex måleri och se konst)
* Filosofisk Loggbok – Vi avsätter tid då vi använder oss av en loggbok för skriftlig
individuell reflektion
* Huvudbegreppen vi kommer utforska tillsammans är lyssnande, förundran
och dialog
* Filosofiska övningar och tips för att filosofera vidare på sin arbetsplats
och i sin vardag

Efter avslutad kurs erhåller deltagarna ett intyg från Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis. Kursen är en introduktion och för att bli godkänd som filosofisk praktiker är den meriterande. Mer om kriterier för att bli godkänd av SSFP finns här.

Tid: Lördag 2- söndag 3 juni kl 10-17 båda dagarna
Kostnad: 2275 / 1975 kr (reducerat pris för medlemmar i SSFP)
Förkunskaper: Inga formella förkunskaper i filosofi krävs. Kom med öppet sinne och en vilja att filosofera med andra!
Lunch finns att köpa i närheten eller att värma på plats.

Anmälan och frågor: info@filosofiskpraxis.org

Skriv även i anmälan era preferenser för fika båda dagarna och eventuella allergier. Du är helt anmäld när du betalat in avgift och fått bekräftelse av oss. Sista anmälningsdatum: 25/5

Betala gör du antingen via vårt bankgiro 5074-8904 eller swisha till 123 321 66 45. Skriv ditt för- och efternamn i referensraden samt ”introhelg” så får du en bekräftelse av oss! Kursledare är Lars Hammer och Adam Wallenberg.

 

Liten introduktion till introduktionen:

Under introduktionshelgen till Filosofisk praxis 2-3/6 kommer vi att gå igenom hur vi kan filosofera i vardagen och arbeta konkret med olika scenarier.

När vi filosoferar spränger vi gränser. Vi färdas till nya tankevärldar och undersöker på ett kreativt sätt vad som finns där. Vi samtalar utifrån idén om att allt är möjligt, utan att ta något för givet, lyssnar på varandra och upplever hur oväntade tankelandskap formas.

En av de metoder för att utveckla en förståelse för de processer som vardagsfilosoferandet innebär är det repetitiva och disciplinerade skrivandet i en flogg, en filosofisk loggbok. VI bryter det gemensamma arbetet i grupp vid fyra tillfällen under helgen och sitter enskilt för att reflektera och skriva.

Att skriva är att använda olika verktyg och tekniker, att hitta tillvägagångssätt för att komma vidare i en kreativ process och att fokusera på något som kanske kommer att uppenbara sig för oss först då det behagar träda fram för oss som det mål vi inte visse att vi arbetade mot. Skrivandet handlar om det skapande som knyter samman tanke och handling och om oss som medier för en berättelse som vill nå ut.

Då vi formulerar oss i text på detta sätt tydliggör vi hur de samtal och övningar vi arbetar med internaliseras och omvandlas till egna tankar, idéer och förhållningssätt. Ett mål med skrivandet är att synliggöra processen så att vi på ett medvetet sätt kan använda oss av de delar som är betydelsefulla för oss och samtidigt öka möjligheterna att dela med oss av våra upplevelser.

Vi skriver om egna erfarenheter av dialog, om existens och språkbruk, om begreppen förundran och lyssnande, om det enskilda strukturerade samtalet samt om våra reflektioner angående filosofisk och dialogisk praxis som förhållningssätt i vardagen.