KV20s öppna slutseminarier 23 maj

23 maj 2022, kl: 09:50

Arr: Kulturverkstan

Den 23-25 maj håller vi i KV20 våra slutseminarier på det mycket breda och spännande temat kulturprojektledning! Seminarierna kommer att hållas i Göteborgs Litteraturhus och berör olika delar av kulturprojektledning, bland annat ämnen som vi valt att fördjupa oss i under utbildningens sista LIA. Så kom och lär, låt dig inspireras och ta del av examensstämningen! Det är en chans som inte kommer åter!

MÅNDAG 23/5
9.50- 10.30 Hållbart skapande (Rūta Qallaki & Erik Lahti Östling)
”Hållbarhet” har nästan blivit till ett modeord. Överallt, från industrier till kulturområdet, hör man talas om begreppet. Men vad är egentligen hållbarhet? Hur kan kultur och konst vara hållbar och bidra till hållbar utveckling? I detta samtal & workshop kommer du få några svar och förslag på hur du kan arbeta med hållbarhet inom konst och kultur.

10.40-11.20 Kulturen och hälsan (Elin-Vilda Bäckman)
Att kultur kan främja vårt välmående, är vi nog alla överens om. Mer hur kan den göra det för människor med psykisk ohälsa? Vad händer i välmåendet när människor på affektiv psykiatrisk avdelning får lov att uttrycka sig i ord och bild?

11.30-12.10 Från statlig stärkt minoritetspolitik till lokala evenemang i Göteborgs stad (Nikolas Nilsson)
Seminariet kommer innehålla en kortfilm och samtal om hur kulturförvaltningen i Göteborg, utifrån sitt uppdrag, kan synliggöra och öka intresset för de nationella minoriteternas Högtidsdagar.

13.50-14.30 Kulturpolitiska mål och principen om armlängds avstånd (David Wistrand & Kajsa Jasslin)
Principen om armlängds avstånd är en grundläggande byggsten i den svenska kulturpolitiken. Trots det, bygger kulturpolitiken också på mål och uppföljning av dessa. Går det ihop med principen om att kulturen ska vara fri– och i så fall hur? Och vad betyder principen om armlängds avstånd egentligen? Kan vi utveckla den?

14.40-15.20 Circular Economy (Diba & Bereen)
Kort presentation om cirkulär ekonomi: Vad är cirkulär ekonomi och varför ska vi tänka på den?

15.30-16.10 Är hållbart arbete inom kultursektorn en utopi? (Karin Martinsson)
Föreläsare efter föreläsare har under vår utbildning sagt: ”Det är upp till dig att hitta individuella strukturer för att inte jobba för mycket.” Är det och ska det vara så? Ett panelsamtal med inbjudna gäster om svårigheterna kring att jobba lagom.

16.40-17.20 Vem tar del av EU:s kulturstöd? (Kajsa Antonsson)
Vem är målgruppen för EU:s stödprogram Kreativa Europa och vad ställer stödet för adminsitrativa krav på den sökande? Hur går EU-lingot och matchar det med kulturaktörernas erfarenheter? Samtal med Hanna Olsson på Trans Europe Halles.

17.30-18.10 Konsten att hålla sig flytande i digitala kommunikationskanaler (Emma Axberg)
Kommunikation har en avgörande del i mer eller mindre alla projekt – och hyftsat ofta finner kulturprojektledaren att kommunikationsansvaret faller på dens bord. I detta seminarium kommer jag lyfta några aspekter att ta hänsyn till när en ska nå ut i digitala kommunikationskanaler.

18.30-19.10 Problematiska föremål (Gabriella Wedberg)
Museum och dess samlingar. Ett samtal om att berätta om det obekväma i en utställning.