KV20s öppna slutseminarier 25 maj

25 maj 2022, kl: 09:00

Arr: Kulturverkstan

Den 23-25 maj håller vi i KV20 våra slutseminarier på det mycket breda och spännande temat kulturprojektledning! Seminarierna kommer att hållas i Göteborgs Litteraturhus och berör olika delar av kulturprojektledning, bland annat ämnen som vi valt att fördjupa oss i under utbildningens sista LIA. Så kom och lär, låt dig inspireras och ta del av examensstämningen! Det är en chans som inte kommer åter!

ONSDAG 25/5
9.00-9.40 Mångspråkighet i Göteborg: en utmaning och möjlighet för litteraturaktörer i Göteborg, med fokus på Göteborgs arbete som Unesco litteraturstad (Elinor)
Sverige har flest flerspråkiga invånare i EU och enligt Eurostat är det bara 3,4% av befolkningen som endast talar ett språk. Förutom de 5 nationella minoritetsspråken finns det många med rötter utanför Sverige – 27,79% av Göteborgs befolkningen föddes utomlands och i skolor får barn och ungdomar modersmålsundervisning i ungefär 80 olika språk. Göteborg blev utnämnde av Unesco som litteraturstad november 2021, med en ansökan som nämnde mångspråkighet upprepade gånger. Varför är detta viktig och hur kan vi arbeta med olika språk i fler litterära sammanhang?

9.50-10.30 Om samtidskonst bör utövas med kultur och traditionskänslighet? (Behnaz)
Vad är samtidskonst? Vilken roll spelar den i dagens modarna samhälle? Seminariet innehåller ett tal om kultur och traditionskänslighet i samtidskonst, och om det finns eller det borde finnas en gräns när det gäller yttrandefrihet?

10.40-11.20 Ledarskap i folkrörelser (Anneli)
Ett samtal med Anna Hemström, scenkonstkonsulent på Riksteatern Väst, om att jobba inom ideell sektor.

11.30-12.10 Hur kan en stötta unga kreatörer och arrangörer? (Klara & Veronica)
Ett panelsamtal där vi diskuterar stöttning av ungas kulturutövande och organisering inom kulturlivet, i och utanför Sverige.

13.50-14.30 Att organisera för andra minoriteter – workshop (Oda)
Representation är en av vår tids viktigaste frågor inom kulturen. Samtidigt har vi kommit mycket kort i att distribuera makten och tolkningsföreträdet vidare från majoriteterna. Så vad gör vi när vi plötsligen sitter där med makten och tolkningsföreträdet och förstår att vi inte är så representativa, som vi skulle önska? Välkomna till en workshop som handlar om att få syn på våra blindsoner och hitta verktyg att bättre kunna representera samhällets undergrupper.

14.40-15.20 Hur når vi den unga publiken? (Liselotte Persson)
I seminariet kommer jag behandla frågan om ”hur når vi den unga publiken?”. Där jag kommer granska olika metoder att kunna samarbeta och involvera publiken i ens arbete.

15.30-16.10 Vägen till musikutövande (Vanessa)
Ett panelsamtal om egna erfarenheter kopplade till vägen in i musikutövande tillsammans med kamrater i kursen som panelgäster, bland annat Andreas Hamberg, Sabina Lashari, Erik Lahti Östling och Nikolas Nilsson