Kvinnliga huvudpersoner på wikipedia. Digital träff!

05 maj 2020

Arr: Wikimedia Sverige

En halv miljard människor använder Wikipedia varje månad, men bara 1 av 10 som skriver är kvinnor. Det försöker vi ändra på! Varje tisdag har du möjlighet att få hjälp att komma igång och skriva på Wikipedia. Detta är faktiskt den wiki-workshop som pågått längst i hela världen!

Numera sker träffarna digitalt. Länk till aktuellt möte hittar du på:

wikifika.se och kvinnligahuvudpersoner.se

Vi försöker förbättra artiklar om litteratur med anknytning till kvinnor: kvinnliga författare, böcker av kvinnor och liknande, men vi vill bli många fler! Hittills har vi lyckats förbättra artiklar såsom Tove Jansson, Lisbeth Salander, Kvinnorummet och Twitteratur så mycket att de nu räknas till Wikipedias utvalda innehåll. Det kan du också hjälpa till med. Dessutom bjuder vi på fika. Välkommen!

Läs mer HÄR

Workshop varje tisdag kl 13.00 till ca. 17.00