Kvinnojoursrörelsens historia och särart

13 juni 2022, kl: 17:00

Arr: Kvinno-och tjejjouren Ada

Varför behövs Kvinnojourer? Vad drev kvinnor att tillsammans bilda föreningar för att starta Kvinnojourer? Behövs Kvinnojourer idag?

Samverkan mellan de ideella kvinnojourerna och kommuner står i ett historiskt vägskäl i Sverige idag. Det finns stora risker att det som är kvinnojourernas styrka som fria och självständiga röstbärare, och med möjligheter att utifrån sin över 40-år långa erfarenhet och uppbyggda kunskap och nätverk kunna ge skydd och stöd till hot och våldsutsatta kvinnor och barn går förlorad med ökad statlig reglering och krav på upphandling. Utöver detta förändras även synen på kvinnor utsatta för våld från självständiga unika individer till några som per definition behöver behandling, ständig tillsyn och dygnet runt bemanning.

Vad riskerar att gå förlorat för samhället när kvinnojourerna tvingas att konkurrera med vinstdrivande företag och enbart bli leverantörer till socialtjänsten?

Kvinno-och tjejjouren Ada bjuder in till en föreläsning med efterföljande diskussion. Medverkar under kvällen gör även Roks (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige). Möjlighet för publiken att ställa frågor kommer att finnas.

Gratis inträde och ingen föranmälan krävs, men begränsat antal platser. Vi bjuder på kaffe/the och smörgås.