Läsa för livet!

06 mars 2017

Arr: Folkuniversitetet

En föreläsning om psykologiska och litteraturvetenskapliga perspektiv på litteraturens roll för meningsskapande och välbefinnande.

Måndagen den 6 mars kl 18.00 – 20.30

 

I kölvattnet av de senaste årens intresse för kultur och hälsa har litteraturens terapeutiska och meningsskapande potential blivit ett omdiskuterat ämne.

Ur ett litteraturvetenskapligt perspektiv har metoden biblioterapi, och de frågor om litteratur, läsning och välbefinnande som följer med den, tilldragit sig stor uppmärksamhet. Inom psykologisk forskning och klinisk verksamhet har man bland annat intresserat sig för hur läsning av skönlitteratur kan utveckla vår förmåga att förstå oss själva och andra, känna empati och sätta oss in i komplexa sociala interaktioner.

Föreläsningen ger en orientering i litteraturvetenskapliga och psykologiska perspektiv på skönlitteraturens betydelse för meningsskapande och välbefinnande. Den innehåller också konkreta exempel på hur litteraturen har använts i kultur- och hälsorelaterade sammanhang såsom inom individuell läsning, i litteraturcirklar, och i samtal inom klinisk verksamhet.

Med Cecilia Pettersson, universitetslektor i litteraturvetenskap, Göteborgs universitet och Elisabeth Punzi, leg psykolog och universitetslektor i psykologi, Göteborgs universitet.

Föreläsningsserien Litterär salong presenteras i samarbete med Institutionen för litteraturvetenskap, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitetet.

Fri entré