litt-frukost | Litterär frukost: Att översätta en Nobelpristagare