Litterär salong: Två författarlegender

07 november 2016

Arr: Folkuniversitetet

Litterär salong: Kvinnliga 1800-talsförfattare på export presenteras i samarbete med Institutionen för litteraturvetenskap, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitetet.

Julia Nyberg (Euphrosyne) och Anne Charlotte Leffler fick ett stort genomslag i Sverige. Detta ledde inte automatiskt till en internationell läsekrets, trots att de uppmärksammades på olika sätt. I stället cirkulerade en form av författarlegender i det utländska mottagandet.

Euphrosyne blev Julia Nybergs pseudonym och varumärke från det att hon debuterade i Poetisk kalender 1817. Hon blev snabbt en av de mest uppskattade och lästa av de romantiska lyrikerna i Sverige. I utländska introduktioner till nyare svensk litteratur blev hon omtalad som den kvinnliga diktaren som övergick alla sina svenska medsystrar inom poesin, men nästan inga av hennes verk nådde en utländsk publik. I stället skapades en skissartad fantombild, som cirkulerade och återanvändes i europeiska och amerikanska medier genom hela århundradet.

År 1884 gav sig författaren Anne Charlotte Leffler ut på en resa i Europa tillsammans med sin väninna Julia Kjellberg. Leffler ville lära sig mer om de moderna tankeströmningarna i de europeiska metropolerna men hon vill också lansera sig själv som författare. Delar av hennes dramatik och prosa översattes och publicerades. Några pjäser sattes också upp på teatrar men kvantitativt fick hon inte något större genomslag i Europa. Trots detta etableras hon gradvis under det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet som en europeisk författare och modern intellektuell kvinna.

 

Medverkande: Gunilla Hermansson, docent & Birgitta Johansson Lindh, universitetslektor vid Göteborgs universitet

 

 

Kl. 18:00-19:30
Fri entré
OBS! Begränsat antal platser. Ingen föranmälan.