Litteraturen för alla, alltid?

16 december 2016

Arr: Redaktionell praktik, Göteborgs universitet

Ett samtal om litterära rum och deras skärningspunkter

 

Om vi tänker oss det litterära fältet som en lägenhet, med väggar som skiljer de olika rummen åt, med fönster att blicka ut igenom och dörrar att passera, vad är det som förenar rummen? Varför ser planlösningen ut som den gör? Och hur mycket gläntar dörrarna?

Under rubriken ”Litteraturen för alla, alltid?” sammanförs Göran Dahlberg (redaktör för Glänta, författare och översättare), Lena Ulrika Rudeke (verksamhetsledare för föreläsningsverksamheten ABF Göteborg, litteraturvetare), Jenny Högström (litteraturkritiker, författare och översättare) samt Nino Mick (estradpoet och vice ordf. Göteborgs Litteraturhus) i ett samtal kring de litterära rummen, deras skärningspunkter och aktörernas rörelse mellan dem.

Deltagarna i kvällens diskussion verkar inom olika institutioner, medier och litterära verksamheter. Samtidigt som de representerar ett större sammanhang fyller de var och en för sig en unik funktion i de respektive rum inom vilka de verkar. Som redaktörer, översättare, författare, folkbildare eller kritiker ser deras funktioner olika ut och således också deras inflytande inom rummen.

Det litterära fältet är ett komplext system som samlar aktörer och mottagare med olika utgångspunkter, drivkrafter och handlingsutrymmen. Litterära verksamheter har olika målgrupper och strategier för att nå sina tänkta mottagare. Men vilka är det man vill nå? Når man dem? Och i så fall hur? Det kan vara en intellektuell offentlighet, en kulturelit eller ett så stort antal människor som möjligt. Är frågan om målgrupp alltid lika viktig – och är det nödvändigt att definiera vilka man vill nå?

Hur man väljer att förhålla sig till dessa frågor påverkar förstås strategier och metoder för hur litteraturen artikuleras, kommuniceras och distribueras. Med andra ord: hur litteraturen skrivs, läses och diskuteras, handlar också om i vilken grad litteraturen verkligen är ett gemensamt rum, för alla alltid.

Dörrarna öppnar 17.45 och samtalet drar igång 18.15. Fri entré!