Litteraturens Klassiker - Gripes Tordyveln flyger i skymningen

17 december 2019

Arr: Textival & Göteborgs Universitet

Fri entré, ingen föranmälan. Tid kl 18.00

Varmt välkomna till höstens föreläsningsserie om Litteraturens Klassiker som Textival presenterar i samarbete med Göteborgs universitet.

Tisdag den 17 december föreläser Jonas Ingvarsson, docent i litteraturvetenskap, om Maria Gripes Tordyveln flyger i skymningen.

– – –

Maria Gripe (1923–2007) har genom sitt författarskap alltid visat ett särskilt intresse för det gränsöverskridande och övernaturliga. Den roman som kanske flitigast laborerar med dessa gränsöverskridanden är Tordyveln flyger i skymningen från 1978 (först sänd som radioföljetong 1976 i regi av Kay Pollak). Det här är berättelsen om tre ungdomar som engagerar sig i en serie mystiska händelser i och runt ett gammalt hus i den fiktiva tätorten Ringaryd. Gripes roman flirtar inte bara med ockulta erfarenheter utan länkar också dessa iakttagelser till massmedier och ny inspelningsteknik. Här möter vi alltså medier i dess dubbla betydelse – som överföring av såväl parapsykologisk som teknologisk kommunikation. Gripes roman kan därmed ses som ett gestaltande av flera gränsöverskridanden: mellan de levande och döda; mellan förfluten tid och nutid; mellan människa och maskin; och mellan natur och kultur. Det som står i fokus i denna presentation är hur romanen själv kan ses som en nod i ett system av kommunikativa nätverk – hinsides såväl som samtida; hisnande och (o)roande. Vem vet vem som talar i andra änden av telefonförbindelsen? Vad vet du om dina krukväxter – egentligen? Och vad gjorde Arne Weise hos Friedrich Jürgenson?

Jonas Ingvarsson, är docent i litteraturvetenskap. Hans forskningsintressen täcker tidigmodern kultur, digital humaniora, mediehistoria, och posthumanism. Ingvarssons senaste bok, Bomber, virus, kuriosakabinett: texter om digital epistemologi, utkom på rojal förlag 2018.

– – –
Mer information: www.textival.org
https://lir.gu.se/
Foto: Bokomslag, Tordyveln flyger i skymningen