Litteraturens klassiker: Medea

05 februari 2019

Arr: Textival & Göteborgs universitet

Litteraturvetenskap vid Göteborgs Universitet i samarbete med Textival presenterar öppna föreläsningar om litteraturens klassiker under våren 2019.

Den 5 februari föreläser Dag Hedman, professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs Universitet, om Euripides Medea.

Dag Hedman, född 1953, är professor i litteraturvetenskap vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet. Han forskar främst om 1600-talslibretti, om 1800- och 1900-talens populärlitteratur och om gustaviansk litteratur. För närvarande forskar Hedman om Pehr Henrik Lings dramatik, om tillfällesdramatik och barockens musikdramatik.

Euripídes (ca 480 f.Kr–ca 406 f.Kf) var vid sidan av Aischylos och Sofokles, Greklands store tragöd. Av hans omkring åttio dramer finns idag arton bevarade. Euripides analyser av moraliska problem anses i hög grad behållit sin giltighet. Hans inflytande på det europeiska dramat blev stort och han inledde den psykologiserade dramatiken.

I den klassiska tragedin Medea, som skrevs av Euripides för över 2400 år sedan, finns ingen nåd, ingen frälsning och ingen förlåtelse. Pjäsen skildrar myten om hur Medea genomför en blodig hämnd mot sin otrogne make Jason. Medea har offrat allt för sin man, tillsammans flyr de till ett främmande land, men väl där överger Jason henne för en annan. När kärleken tar slut tycks det bara finnas en väg att gå. Men kan hämnd läka ett brustet hjärta? Och kan man ha ihjäl sina egna barn och ändå fortsätta att vara människa? Går det att förstå Medeas ödesdigra beslut?

Varmt välkomna!

Fri entré, ingen föranmälan.

– – –

PROGRAM:

5 februari, 18:00-19:00
Dag Hedman, Euripides Medea

5 mars, 18:00-19:00
Åsa Arping, Harriet Beecher Stowes Onkel Toms stuga

19 mars, 18:00-19:00
Christer Ekholm, Franz Kafkas Processen

16 april, 18:00-19:00
Eva Borgström, C.J.L. Almqvists Drottningens juvelsmycke

7 maj, 18:00-19:00
Håkan Möller, Pär Lagerkvists Ordkonst och bildkonst

21 maj, 18:00-19:00
Karin Brygger, Sonja Åkessons Var vit mans slav och helt andra dikter

– – –

Mer information:
Textival
LIR – Instiutionen för litterataurvetenskap, idéhistoria och religion

Bild: William Wetmore Story | Medea, 1865