Litteraturens värden

01 mars 2016

Arr: Folkuniversitetet

Vad är litterärt värde, och hur får litteraturen egentligen sitt värde?

Skönlitteraturen har traditionellt tillmätts stort samhälleligt, kulturellt och existentiellt värde. Vanligtvis har värdet ansetts ligga i texten i sig själv. Ett annat sätt att närma sig frågan är att se litteraturens värde som resultatet av en förhandling mellan olika aktörer som definierar det utifrån sina behov, intressen och resurser.

Välkommen på Litterär salong på Göteborgs Litteraturhus! I samarbete med Institutionen för litteraturvetenskap, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitetet.

Kl. 18:00
Kostnad: Fri entré

 

Medverkande:
Christian Lenemark, fil dr i litteraturvetenskap, Göteborgs universitet
OBS! Begränsat antal platser. Ingen föranmälan.

 

Med reservation för ändringar.