Litteraturstaden Göteborg – Öppet möte: Yttrandefrihet i en ny tid

25 april 2023, kl: 18:00

Arr: Litteraturstaden Göteborg

Litteraturstaden Göteborg – Öppet möte & Rum för gemenskap:
Yttrandefrihet i en ny tid

Hur kan vi tillsammans mobilisera i en tid av alltmer försvagade demokratier? Hur kan vi värna och utveckla yttrandefrihet, pressfrihet konstnärlig frihet och akademisk frihet? Välkommen alla intresserade organisationer, föreningar och nätverk som vill presentera ert arbete på området, ställa frågor, få mer information, ansluta till samverkan och hitta nya samarbetspartner. Litteraturstaden Göteborg bjuder till ett rum för gemenskap med fönster ut i världen.

Under 2022-2025 arbetar Unesco Litteraturstaden Göteborg med en större demokratisatsning, ”Yttrandefrihet i en ny tid”. Hur kan du och din organisation samverka i detta angelägna arbete?
Under kvällen kommer vi tillsammans att identifiera återkommande frågor, olika beröringspunkter och behov i syfte att lära känna varandra och varandras engagemang och verksamheter.

Program:
18.00 Vad är Litteraturstaden Göteborg?
Om Litteraturstaden som öppet nätverk med internationella möjligheter
18.20 Fokusområde: Yttrandefrihet i en ny tid.
Vad hotar yttrandefriheten idag? Hur kan yttrandefriheten stärkas?
Vad har gjorts, vad görs, vad är på gång inom Litteraturstaden Göteborg lokalt, regionalt, nationellt och internationellt?
18.30 Mobilisering för yttrandefrihet
Organisationer, föreningar och nätverk presenterar verksamheter, idéer och behov
19.30 Öppen dialog
20.30-ff Mingel

Mycket välkomna!