Livestream: Chevron Moustache

24 januari 2021, kl: 19:00
Sänds via: Facebook


Arr: Textival

Kolbrún Inga Söring framför sitt performance Chevron Moustache. Kolbrún Inga Sörings konstnärliga forskning undersöker möjligheterna att använda kroppen som en självständig plats för provokation och problematiserar cis-heteronormativa ideal samtidigt som ett ifrågasättande av den djupt rotade myten kring manlig lust uttrycks. I Chevron Moustache inger sig Söring, genom autotheory, i en process av performativt skrivande och omprövar på så vis populära narrativ genom att lyfta dess egna problematiska relationer till såväl ideal som längtningar. Allt inom ett ramverk av självrepresentativ kroppspolitik, kroppsmodifiering och begärspolitik.