Lost in Migration

26 maj 2015

Arr: Författarcentrum Väst

Som en del i sitt 10-årsjubileum arrangerar Författarcentum väst en uppläsningskväll med författarnätverket Lost in Migration. Läser gör Soleyman Ghasemiani, Vera Stremkovskaya, Ivica Celikovic, José Romero och Jana Witthed. Dessutom kommer Jorge Alcaide att spela gitarr. Konferencier är Namdar Nasser.Varmt välkommen!Lost in Migration är ett nätverk inom Författarcentrum Väst för författare med annat modersmål än svenska och utgår från exilförfattarnas särskilda situation.

Kl: 19.00 Fri entré

Om författarna:

Soleyman Ghasemiani är född 1959 i den lilla staden Sardasht i västra Iran och är en iransk-kurdisk och svensk författare, poet och redaktör. Han kom till Sverige 1984. Ghasemiani är en engagerad debattör i sociala och kulturella frågor. De flesta av hans böcker finns på svenska och med åren har svenskan blivit hans första språk i skrivandet.

Jana Witthed är verksam som författare, journalist och översättare. Hon skriver på både tjeckiska och svenska. I Sverige har hon publicerat sig i ett flertal tidskrifter och medarbetat i tre antologier. Janas diktsamling Kristallandets skeppsbrutna gavs ut på förlaget Symposion 2008. Hennes dikter är översatta till sex språk.

Vera Stremkovskaya kom till Sverige 2008 från Vitryssland, där hon har publicerat fyra dikt- och novellsamlingar på sitt modersmål ryska. I Minsk arbetade hon som advokat med inriktning på mänskliga rättigheter. Nu bor hon i Göteborg och arbetar med kultur i kommunen. Hennes senaste bok Bravo – Bravissimo! är hennes första bok som översatts till svenska.

Ivica Celikovic poesi handlar ofta om frågor om identitet och existens, om det går att bevara identitet och hur man hittar den i den ständiga förvandlingen över tid. Han är aktuell med boken Skuggor bakom muren, ett urval ur sju av hans böcker.

José H Romero är född i gruvdistriktet Catavi, Bolivia och arbetar som tandtekniker, författare och bor i Göteborg. Romero är en av tusentals latinamerikaner som kom till Sverige från 1970 till mitten av 80-talet som politiska flyktingar från länder som då drabbades av militära diktaturer. Romero har bland annat gett ut diktsamlingarna Siglo XXI (2005), Break (2008) och Pensamientos (2010) på spanska och på svenska 30 år och lite till… (2012). 2011 tilldelades Romero Angereds kulturpris.

Namdar Nasser är översättare, författare, förläggare och utbildningskonsult inom grafisk formgivning. Han översätter från persiska till svenska och vice versa och vill verka för att främja kulturutbytet mellan Sverige och Iran.