Maria Montessoris pedagogiska imperium

20 november 2017

Arr: Bokförlaget Daidalos

Välkommen på release för Montessoris pedagogiska imperium! Författaren Christine Quarfood, professor i idé- och lärdomshistoria på Göteborgs universitet, samtalar om boken med docent Cecilia Rosengren.

 

Maria Montessori vann tidigt berömmelse som nydanande pedagog, men det är idag mindre känt att hon vid sidan av pedagogiken formulerade ett kulturkritiskt program för barnets frigörelse och samhällets rekonstruktion.

Christine Quarfoods bok Montessoris pedagogiska imperium belyser på grundval av ett omfattande källmaterial Montessorirörelsen som kulturkritisk och opinionsbildande strömning. Quarfood lyfter fram det mångfasetterade i rörelsens budskap, däribland politiskt laddade frågor kring makt och auktoritet, och tar också upp rörelsens samarbete med Mussolinis fascistregim.

 

Förlaget bjuder på vin och tilltugg och boken kan köpas till ett förmånligt pris!

Tid: Måndagen 20/11, kl 18:30