Markens ljus, Eldspår & Argumentation för att konsten inte ska dö

22 november 2020

Arr: Diadorim

Tid: 18.00-19.00. Digital sändning

En strömmad uppläsning ur Diadorims fyra böcker av den brasilianske författaren Ferreira Gullar (1930-2016). Gullar skulle ha fyllt 90 år i höst. Hans böcker återspeglar samtida historia och han var engagerad i frihetskampen under diktaturerna i Sydamerika. På 2000-talet deltog han i en rörelse för kommunitära bibliotek i Rio de Janeiros slum. Gullars poesi är en plats för förundran och förvandling.
Medverkande: Ulla Gabrielsson, böckernas översättare.