Med Gustaf Fröding i Kosmos – bortom tid och rum

30 maj 2016

Arr: Framtiden er din (Norge)

Föredrag och bildspel om Frödings Världsharmoni

Jag ville, att himlens och jordens allt
låg tätt vid mitt hjärta i flickgestalt

Denna avslutning på Frödings dikt I ungdomen från 1891 kan sägas vara hans kosmiska trosbekännelse, den livs- och världsåskådning han vidareutvecklade mot slutet av sitt korta liv. Hur kunde en människa med så många plågor och problem identifiera sig med Världsalltet och med människans ursprung och evolution?

Mot slutet av 1894, 34 år gammal, efter vårens och försommarens våldsamma sjukdomsutbrott, skriver Fröding till sin syster Cecilia att han i en blixt fått klarhet om problem han länge begrundat. Han betraktar nu all materia, ja hela Universum som genomströmmad av ”lefvande kraft” och kallar det sin ”världsharmoni”. I tre små häften förklarar han fyra år senare denna åskådning som lyser upp och blänker till i hans lyrik. Hans ”världsharmoni” blir den röda tråden i hans senare diktning.

Det är förvånande hur lite uppmärksamhet Frödings ”åskådning” fått efter Olle Holmbergs bok 1921 Frödings mystik. Få Frödingforskare har behandlat detta tema, och även psykiatrin som särskådat den sjuklige Gustafs kärleksförhållanden har inget att säga om hans ”friskliga” kärleksaffär:

mitt blod är i oro, jag tror jag är kär
— i vem? — ack i allt, som andas.

kl 18
Inträde 100 kr

Intäkterna går till att täcka omkostnaderna. Resten går till Frödingsällskapet.

ROLF ERIK SOLHEIM är en uppskattad norsk författare och föredragshållare med rötter både inom den ekologiska, esoteriska och tekniskt-vetenskapliga miljön. Som teknisk revisor och livstidsmedlem i världens största ingenjör- sförening IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) är han engagerad i vad teknologi gör med naturen och med oss människor – och de val vi gör. Frödings ganska okända ekologiska världsåskådning har han studerat och beundrat, och den är nu inkluderad i Frödingsällskapets Årsbok 2016.
Läs mer HÄR